Don't show
×

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 32 37 Tụng Buổi Tối

Views: 53,340

Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư website Phật giáo, có các bài giảng pháp chất lượng cao HD, video ca nhạc Phật giáo, Pháp sư Tịnh Không, sa môn Thích Giác Nhàn ... Download file gốc để làm đĩa DVD, VCD. Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn. Lịch giảng pháp hàng tuần tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Mời các bạn ghé thăm và tu học online tại http://voluongtho.vn http://daotrangtinhdo.com _Xem video, chia sẻ tại___ https://www.youtube.com/channel/UCqeobVxa0qNEo0G_rcrj9Ww https://www.facebook.com/pages/Ph%C3%A1p-h%E1%BB%99i-ni%E1%BB%87m-Ph%E1%BA%ADt-A-Di-%C4%90%C3%A0/195778193823825?ref=hl QUAN ÂM TỊNH THẤT, Đức Trọng - Lâm Đồng - Đà Lạt Email: tinhthatq[email protected] ĐT: 0165 720 32 48 - 0909 998 300

Embed: